Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές

1
Περδίκκα 13, Πτολεμαίδα, Σολωμού 1, Αμυνταίο
Τηλέφωνο
2463053015, 2386501110
3
Θερμοπυλών 17, Φλώρινα
Τηλέφωνο
2385503595