Γραφεία Τελετών

1
Στεφάνου Δραγούμη 10
Τηλέφωνο
2385028091
2
Στεφάνου Δραγούμη 30
Τηλέφωνο
2385026998
3
Μεγ. Αλεξάνδρου 10
Τηλέφωνο
2386022816, 2386500824 ΟΙΚΙΑ